HUDBA NOVEJ CHUTI 2012

  0

  10. ročník festivalu ARS NOVA Cassoviae, 3. ročník festivalu ISCM New Music Days.

  Slovenská sekcia ISCM (International Society for Contemporary Music – Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu) a Štátna filharmónia Košice pozývajú na spojený „dvojfestival“ súčasnej hudby s gurmánskym názvom „Hudba novej chuti“. Spoločný otvárací koncert 10. ročníka festivalu ARS NOVA Cassoviae a 3. ročníka ISCM New Music Days bude patriť deťom, žiakom košických základných umeleckých škôl. Na koncert študentov košického konzervatória a populárneho súboru VENI ACADEMY sa môžeme tešiť 12. novembra.

  Festival vyvrcholí 14. a 15. novembra dvoma koncertami, ktoré predstavia, okrem iného, aj tri skladby známeho estónskeho skladateľa Arva Pärta: Te Deum, Cantus in Memory of Benjamin Britten a Symfóniu č. 1 „Polyfonická“. Zážitok z Pärtovej hudby prinesú poslucháčom tri telesá: komorný orchester Musica Cassovia, Štátna filharmónia Košice a zmiešaný zbor Voces Musicales z Estónska.
  PROGRAM:
  11. 11. 
  o 17.00 PORTRÉTY
  Koncert detí v rámci projektu New Music for Kids and Teens.

  12. 11. o 19.00 ŠTYRITRIDSAŤTRI 
  M. Demko: Bagately pre klavír * premiéra
  Peter Bálint, klavír
  M. Demko: Päť kusov pre dychové kvinteto * premiéra
  Michaela Rejdovjanová, klarinet,
  Jana Papierniková, flauta
  Eduard Iriček, fagot,
  Filip Jurko, hoboj
  Michaela Petrašová, lesný roh
  O. Kukal: Present pre husle a violončelo
  Natália Nagyová, husle
  Ján Bogdan, violončelo
  J. Podprocký: Toccatina Interrupta
  pre akordeón a klavír, op. 59 * premiéra
  Peter Katina, akordeón
  Janette Katinová-Šingerová, klavír
  M. Adamčiak: Adizione; Heterophonica
  John Cage: 4’33’’
  M. Lejava: deadline:aria * premiéra
  M. Burlas: Záznam siedmeho dňa
  VENI ACADEMY
  Milan Paľa, viola,
  Daniel Matej, umelecký vedúci
  Marián Lejava, dirigent

  14. 11. o 19.00 TE DEUM
  A. Pärt: Te Deum pre miešaný zbor,
  preparovaný klavír, sláč. orchester a MG pás
  R. Berger: Post scriptum
  A. Pärt: Cantus in Memory of Benjamin Britten
  pre sláčikový orchester a zvon
  Musica Cassovia
  Karol Petróczi, umelecký vedúci
  Voces Musicales (EE), komorný zbor
  Marián Lejava, dirigent

  15. 11. o 19.00 NEZODPOVEDANÁ OTÁZKA
  A. Pärt: Symfónia č. 1, op. 9 „Polyfonická“ pre orchester
  I. Matsushita: A Shining Firmament
  (Žiarivé nebesá) pre orchester
  Ch. Ives: The Unanswered Question
  (Nezodpovedaná otázka)
  B. Bartók: Koncert pre klavír a orchester č. 3 Sz. 119
  Štátna filharmónia Košice
  Marián Lejava, dirigent
  Daniela Varínska, klavír

  Všetci ste srdečne pozvaní!

  www.hudbanovejchuti.sk

  Audio.sk
   
  ZDIEĽAŤ