Zaujimavý projekt pre učiteľov hudby a detí.

0
2
views

O projekte: Cieľom projektu New Music for Kids and Teens je zapojenie detí a mladých ľudí z celého Slovenska do aktívneho poznávania súčasnej hudby.

Účelom tohto projektu je taktiež :

Reklama

priniesť súčasný hudobný jazyk aj na najnižší stupeň špecializovaného hudobného vzdelávania na Slovensku – ZUŠ
aktívne zapojiť deti a mládež do realizácie nových partitúr
získať nových poslucháčov a interpretov súčasnej hudby
poskytnúť prostriedok pre spoznávanie súčasnej hudby európskych i mimoeurópskych národov

Prostriedkom na realizáciu tejto idey je vytvorenie databázy detských skladieb súčasných skladateľov. Za myšlienkou jej vzniku stojí najmä skutočnosť, že pedagógovia hudobných škôl napriek záujmu, mnohokrát bojujú s nedostatkom a nedostupnosťou súčasnej hudobnej literatúry určenej deťom.

Diela uverejnené v  databáze sú voľne prístupné aj najmenším interpretom a ich pedagógom. Záujemcovia v nej nájdu skladby rôznej technickej náročnosti, obsahového zamerania a širokú varietu smerov súčasnej vážnej hudby.

Tvorivosť učiteľov pôsobiacich na základných a stredných umeleckých školách projekt podporuje  formou seminárov a komentovaných koncertov. Predstavia sa na nich fascinujúce križovatky hudby 20. storočia, poskytnú celkový pohľad na súčasnú hudobnú tvorbu a komplexne sa budú venovať aj špecifikám detskej tvorby a interpretácie súčasných skladieb.

Reklama

Projekt New Music For Kids and Teens vznikol vďaka podpore
Európskeho hlavného mesta kultúry, Košice 2013, n.o.

Sledujte aj na Facebooku: http://www.facebook.com/newmusicforkids

Foto:  Lukáš Gál, Pavla Župníková

Reklama

Zdroj: http://www.newmusicforkids.org

Ďalšie zaujímavé články: