Iné témy

2v1Divadla Štúdio tanca SPOMIENKY TELA + koncert VENI ACADEMY

Študentský súbor VENI ACADEMY sa stáva čoraz obľúbenejšou komunitou medzi mladými ľuďmi, ktorí v súčasnej hudbe na Slovensku predstavujú pionierov vo svojej generácii. Je to platforma, kde pokračujú staré a vznikajú nové priateľstvá, kde študenti môžu interpretovať skladby, s akými sa bežne v škole nestretnú, a najmä kde sa na ich umeleckom raste podieľajú ich profesionálni spoluhráči z VENI ensemble.
SPOMIENKY TELA
Námet a choreografia / Tomáš Danielis
Hudba / Martin Turčan alias Toni Granko
28.9.2012 o 19:00 hodine v Divadle Štúdia tanca (BB)

“Spomienky – skryté komnaty človeka, ktoré naše telo starostlivo ukrýva…”  Tanečníci odkrývajúc tajomnú minulosť  ľudského tela pochopením tanca a jeho obsahu, pripájaním emócií a zmyslu zvonku.
 
Čo je to VENI ensemble?
VENI ensemble vznikol na sklonku roka 1987 z iniciatívy nadšencov z radov skladateľov a interpretov (v tom čase prevažne študujúcich na Vysokej škole múzických umení v  Bratislave), ktorých spájala túžba po hľadaní a slobodnom vyjadrovaní vlastných názorov a postojov prostredníctvom hudby. Základom otvoreného zoskupenia hudobníkov je niekoľko stálych členov, ktorí si na spoluprácu prizývajú podľa potreby ďalších (takto sa za 20 rokov existencie v súbore vystriedalo úctyhodné množstvo viac ako 180 slovenských a zahraničných hudobníkov). Ťažisko aktivít VENI ensemble predstavujú najmä koncerty na domácich a zahraničných festivaloch súčasnej hudby, ale súbor tiež sporadicky nahráva pre domáce a  zahraničné médiá.
VENI ensemble patrí v oblasti súčastnej hudby bezpochyby k slovenskej interpretačnej špičke. Behom dvadsať ročnej existencie sa vyprofiloval v súbor, s jasnou dramaturgickou líniou a vysokou hráčskou kvalitou. Pod umeleckým vedením Daniela Mateja a s talentovaným dirigentom Mariánom Lejavom a s tiež úctyhodným počtom vysoko kvalitných hráčov predstavuje VENI ensemble súbor skutočnej európskej úrovni.
 
Garantmi VENI ACADEMY su skúseni hráči, ktorí stáli pri formovaní VENI ensemble a majú mnoho skúseností s interpretáciou súčasnej hudby nie len doma, ale aj v zahraničí…
 
 …ideou je vytvorenie stabilného súboru – generačného nasledovníka VENI ensemble z radu študentov stredných a vysokých škôl…
 
…SLOBODA & OTVORENOSŤ …
…sebarealizácia v komunite …
…LEKTORI & ŠTUDENTI…
… partnerstvo a spolupráca…

 … NOVÁ HUDBA & NOVÉ ZÁŽITKY…
…improvizácia a experiment…
to je heslo VENI ACADEMY
Autori fotografií: Lukáš Gál, dusand, archív divadla Štúdio tanca
FavoriteLoadingUložiť do obľúbených

Štýlové retro ponožky
To Top