Hľadáte niečo konkrétne?

Správy

Ako sa robí hudba pre reklamy, filmy a videohry?

GROOVE studio je skupina hudobných producentov zo Slovenska, ktorú založili bratia Emil Čambál a Juraj Čambál v roku 2002. Štúdio tvorí predovšetkým hudbu pre reklamy, filmy, trajlery, videohry a ďalšie mediálne produkty. Spravili sme s nimi prvý rozhovor na tému hudba v reklame, jej miesto v reklame, účel a proces tvorby.

Ahojte páni, mohli by ste vás v skratke predstaviť? Odkedy sa profesionálne venujete hudbe, čo máte za sebou?

V profi branži sa ako GROOVE studio pohybujeme cca od roku 2002, kedy sme sa podieľali na výrobe a komponovaní staničných zneliek pre novú tvár verejnoprávnej STV (teraz RTVS) pod vedením vtedajšieho riaditeľa pána Rybníčka. Pamätám si, ako nám vtedy zavolal Martin Vančo z ALIEN studia s otázkou, či by sme vedeli vytvoriť hudbu do zneliek TV relácií, ktoré pripravovala verejnoprávna televízia. Dlho sme neváhali a povedali sme si, že nemáme čo stratiť. Zvládli sme to a to bol odrazový mostík do sveta médií a TV. Nebolo to však hneď jednoduché.

Reklama

Akonáhle ste sa dostali do sveta médií a TV, bolo niečo čo ste si museli osvojiť?

Pre svet reklamy je nutné sa adaptovať na akékoľvek hudobné štýly a zároveň časový tlak nesmie ovplyvniť kvalitu výsledku.

Od roku 2002 uplynula už celkom dlhá doba, viete aspoň v krátkosti povedať na akých projektoch ste za ten čas stihli pracovať?

Reklama

Od toho času sme vytvorili hudbu k desiatkam reklám, eventom, hrám, krátkym filmom či trajlerom. Aj vďaka tomu sa cítime silní v orchestrálnej hudbe (hollywoodsky štýl), ale nemáme problém tvoriť hudbu v akomkoľvek štýle, nakoľko sme za ten čas museli naštudovať a skomponovať hudbu k širokej palete štýlov – od elektroniky, jazzu, metalu, popu  či filmovej orchestrálnej hudby. Vtedy až zistíte, že hudobné žánre, ktoré ste nemali až tak v láske a nevenovali im pozornosť, majú tiež niečo do seba (smiech).

Akú úlohu má teda hudba v reklame, je vôbec potrebná?

Je to podobná otázka, akoby sme sa pýtali, či je hudba potrebná vo filme. Hudba v reklame, podobne ako vo filme, pôsobí na diváka podprahovo; neuvedomuje si ju, ale formuje jeho pocity, emócie. Jej úlohou je spolu s vizuálnou časťou a voiceoverom „predať“ produkt, resp. príbeh spotu vyrozprávať hudobným jazykom.

Reklama

Podľa toho čo hovoríte má hudba v reklame významnú úlohu?

Áno má. Niekedy je hudba v reklamných spotoch naozaj len podmazom, pretože po celý čas spotu ju prekrývajú SFX a hlavne voiceover. Pri niektorých býva hudba nosnou zložkou, ako napr. v spote Verbena, ktorý sme robili pre Apollon Studios, alebo najnovšie Vibovit farma pre LimaCharlie. Tam hudba zohráva svoju dôležitú  úlohu, podkresluje dej a zvýrazňuje náladu, zámer reklamy, voiceover sa objaví len na začiatku, resp. konci spotu.

Čo by hudbe v reklame nemalo chýbať?

Reklama

Hudba v reklame by mala v prvom rade splniť požiadavky režiséra spotu, resp. klienta/zadávateľa reklamného spotu. Vždy je však cieľom, aby hudobný sprievod navodil divákovi, resp. poslucháčovi určité želané emócie alebo posolstvo.

Mohli by ste to našim čitateľom priblížiť?

Samozrejme, veľmi radi. Ak má byť reklama veselá, hudba musí podporovať túto náladu, ak má priniesť zamyslenie, hudba musí túto myšlienku naplno podporiť. V neposlednom rade musí spĺňať určité kvalitatívne parametre na samotnú hudobnú formu,  skladbu či usporiadanie.

Reklama

Niekto môže povedať, že hudba do reklamy nie je niečo dôležité alebo profesionálne, alebo si ani neuvedomujú, že aj to je seriózna hudobná tvorba. Ako to vnímate vy?

Faktom je, že v niektorých reklamných spotoch nemá hudba vysoko dramaturgicky význam. Voiceover je prakticky od začiatku po koniec a hudba je naozaj len sprievodom. V tom prípade sa častokrát siaha po lacných, nie celkom kvalitných riešeniach. Sú však prípady, kedy je rozpočet vyšší a klient má predstavu o originálnom a vysoko profesionálnom produkte, kvázi mini filme. Vtedy si aj hudba vyžaduje absolútnu profesionalitu a vysoké know–how.

Viete uviesť príklad?

Reklama

Napríklad spot pre Arcobiotics junior, ktorý sme robili pre klienta  S&D Pharma s.r.o.. Ide vlastne o krátky animovaný akčný mini film v štýle Pixar (krásna animácia od ALIEN studio), kde treba rozpovedať príbeh vizuálne v súčinnosti s hudbou, spot musí mať nejaký úvod, akčnú časť a epilóg. Spot má cca 30 sekúnd. Všetko to treba teda stihnúť za veľmi krátky čas a napriek tomu to musí pôsobiť ucelene a prirodzene. Voiceover je až na konci. V spote je cca 10 hitpointov (strih alebo udalosť, ktorú treba podporiť nejakým hudobným výrazom), teda skoro každú tretiu sekundu. V takýchto častých intervaloch je veľmi náročné zosynchronizovať hudbu k obrazu, nakoľko hudba má oproti videu pevné zákonitosti – tempo a takt. Vyžaduje si to veľké skúsenosti a vedomosti. Nemusíme asi spomínať, akú katastrofu nám narobí, keď po skomponovaní hudby nám režisér posunie nejaký strih hoci o sekundu… treba častokrát hudobné riešenie vytvoriť nanovo.

Ako vyzerá proces vzniku hudby takého spotu?

Všetko záleží od náročnosti. Ak je to už spomínaný menej náročný projekt, klient nám ponechá voľnú ruku alebo pošle nejakú hudobnú referenciu, ktorej sa treba držať. Ak je to náročnejší projekt, stretne sa režisér, zástupca agentúry, zástupca animačného štúdia, zástupca klienta a MY na jednom mieste, na tzv. spotting session. Je to zväčša veľmi príjemné a tvorivé stretnutie, kde sa rozoberie  doslova každý záber, efekt či prestrih spotu. Taktiež samozrejme predstava o hudbe. Spomínaní členovia stretnutia sú síce maximálni profesionáli vo svojom obore, ale hudobne sú to zväčša laici. Ich inštruktáž teda neznie: „V tomto prestrihu si predstavujem jemne ostinato viol, ktoré prejde crecendom do Dmol tutti unisono.“ Sú to zväčša adjektíva a opisy pocitov, ktoré má hudba v danom momente priniesť. My im musíme porozumieť a pretransformovať ich do našej hudobnej reči. Potom nastáva práca v štúdiu, samotné komponovanie, validácia a zväčša viacero slučiek, pri ktorých sa „pilujú“ detaily. Vždy pripravujeme a odovzdávame viacero prvotných variant (2-3), z ktorých si klient vyberie smerovanie a potom sa pracuje na zvolenej alternatíve.

Reklama

Spomínali ste hudobné banky. Prečo by si mal klient vybrať komponovanú hudbu a nie ju zakúpiť v hudobnej banke?

Obrovská výhoda hudby z hudobnej banky je jej okamžitá dostupnosť a cena. Na druhej strane jej nevýhodou je, že sa nedá „ohýbať“ podľa potreby, teda spraviť iný koniec alebo úvod, odobrať, pridať či vymeniť podľa potreby nejaký nástroj či hlas. Ďalšou nevýhodou je, že hudba sa môže objaviť v ďalších x spotoch kdekoľvek na svete. Spot teda stráca absolútnu exkluzivitu a originalitu (aspoň čo sa týka hudby). Tieto nevýhody rieši na mieru presne vytvorená hudba.

Páni, chcem sa vám srdečne poďakovať za rozhovor a prajem vám do budúcna veľa zaujímavých projektov.

Reklama
Reklama www.bedy.sk
Reklama www.martinus.sk

Prečítajte si tiež: