Hľadáte niečo konkrétne?

Správy

HUDBA NOVEJ CHUTI 2012

10. ročník festivalu ARS NOVA Cassoviae, 3. ročník festivalu ISCM New Music Days.

Slovenská sekcia ISCM (International Society for Contemporary Music – Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu) a Štátna filharmónia Košice pozývajú na spojený „dvojfestival“ súčasnej hudby s gurmánskym názvom „Hudba novej chuti“. Spoločný otvárací koncert 10. ročníka festivalu ARS NOVA Cassoviae a 3. ročníka ISCM New Music Days bude patriť deťom, žiakom košických základných umeleckých škôl. Na koncert študentov košického konzervatória a populárneho súboru VENI ACADEMY sa môžeme tešiť 12. novembra.

Festival vyvrcholí 14. a 15. novembra dvoma koncertami, ktoré predstavia, okrem iného, aj tri skladby známeho estónskeho skladateľa Arva Pärta: Te Deum, Cantus in Memory of Benjamin Britten a Symfóniu č. 1 „Polyfonická“. Zážitok z Pärtovej hudby prinesú poslucháčom tri telesá: komorný orchester Musica Cassovia, Štátna filharmónia Košice a zmiešaný zbor Voces Musicales z Estónska.
PROGRAM:
11. 11. 
o 17.00 PORTRÉTY
Koncert detí v rámci projektu New Music for Kids and Teens.

Reklama

12. 11. o 19.00 ŠTYRITRIDSAŤTRI 
M. Demko: Bagately pre klavír * premiéra
Peter Bálint, klavír
M. Demko: Päť kusov pre dychové kvinteto * premiéra
Michaela Rejdovjanová, klarinet,
Jana Papierniková, flauta
Eduard Iriček, fagot,
Filip Jurko, hoboj
Michaela Petrašová, lesný roh
O. Kukal: Present pre husle a violončelo
Natália Nagyová, husle
Ján Bogdan, violončelo
J. Podprocký: Toccatina Interrupta
pre akordeón a klavír, op. 59 * premiéra
Peter Katina, akordeón
Janette Katinová-Šingerová, klavír
M. Adamčiak: Adizione; Heterophonica
John Cage: 4’33’’
M. Lejava: deadline:aria * premiéra
M. Burlas: Záznam siedmeho dňa
VENI ACADEMY
Milan Paľa, viola,
Daniel Matej, umelecký vedúci
Marián Lejava, dirigent

14. 11. o 19.00 TE DEUM
A. Pärt: Te Deum pre miešaný zbor,
preparovaný klavír, sláč. orchester a MG pás
R. Berger: Post scriptum
A. Pärt: Cantus in Memory of Benjamin Britten
pre sláčikový orchester a zvon
Musica Cassovia
Karol Petróczi, umelecký vedúci
Voces Musicales (EE), komorný zbor
Marián Lejava, dirigent

15. 11. o 19.00 NEZODPOVEDANÁ OTÁZKA
A. Pärt: Symfónia č. 1, op. 9 „Polyfonická“ pre orchester
I. Matsushita: A Shining Firmament
(Žiarivé nebesá) pre orchester
Ch. Ives: The Unanswered Question
(Nezodpovedaná otázka)
B. Bartók: Koncert pre klavír a orchester č. 3 Sz. 119
Štátna filharmónia Košice
Marián Lejava, dirigent
Daniela Varínska, klavír

Reklama

Všetci ste srdečne pozvaní!

www.hudbanovejchuti.sk

Reklama www.bedy.sk
Reklama www.martinus.sk

Prečítajte si tiež: