Koncerty

Organizátor koncertu skupiny Olympic v Nitre: Podnikáme kroky k tomu, aby boli ľudia odškodnení!

Radi by sme informovali verejnosť, ktorá si zakúpila lístky na koncert skupiny Olympic, že robíme všetko čo je v našej moci preto, aby boli ľudia čo najskôr odškodnení. V prvom rade nám musia všetci predajcovia vrátiť nepredané vstupenky a zdokladovať, koľko vstupeniek predali. Dnes v popoludňajších hodinách sme sa už vysporiadali ohľadom tejto záležitosti s mestom Nitra. Ostatných predajcov sme k tomuto kroku včera tiež vyzvali e-mailovou formou, na ktorú však nereagovali a tak sme ich dnes vyzvali po druhýkrát doporučenou žiadosťou. V našom záujme je, aby všetci boli riadne odškodnení a pokiaľ patríte k tým, ktorých zasiahli poplašné správy opačného charakteru, berte na vedomie, že nie sú pravdivé a už proti nim podnikáme právne kroky. Spoločnosť L&L production organizovala koncert s tým najlepším úmyslom a nebolo našim zámerom sa na niekom obohatiť. Všetky finančné prostriedky boli použité výlučne na veci spojené s organizáciou koncertu skupiny Olympic, avšak boli nedostačujúce na jeho realizáciu. Osobne nás strašne mrzí, že sa koncert napriek všetkej našej snahe nemohol uskutočniť. Chceme sa ospravedlniť poškodeným ľuďom za vzniknutú situáciu a informovať ich aj o tom, že nie je možné odpovedať každému zvlášť, keďže denne máme stovky telefonátov a prichádzajú nám stovky e-mailov. Vo štvrtok, 18.10.2012 nám bola znemožnená akákoľvek komunikácia či už s médiami, alebo inými ľuďmi, pretože záplava telefonátov bola tak neúnosná, že behom dvoch hodín bol telefón vybitý a doteraz nám ani nechce zobraziť všetky sms správy po tomto komunikačnom preťažení.

Dúfame, že naši predpredajní partneri budú spolupracovať, aby poškodení ľudia mohli dostať svoje peniaze späť. O forme odškodňovania a vývoji celkovej situácie Vás budeme priebežne informovať mediálnou formou.

Ľubica Rychtrová

To Top