Zaujímavosti

Kristína Prekopová predstavila Vianočnú skladbu, ktorá symbolizuje prepojenie česko-slovenskej umeleckej spolupráce

Hlahol vianočných zvonov, svetielka na vianočných stromčekoch, rozžiarené detské tváre, usmiati dospelí – tak si sprítomňujeme Vianoce, pretože sú synonymom lásky a pokoja. Ozdobené snehovou nádherou nás prostredníctvom krásy a nehy vianočných kolied a piesní prenášajú do obdobia detstva, keď sme počítali dni do blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku. 

Aj keď Vianoce predstavujú časový výsek, pár dní v roku, je správne šíriť radosť z Vianoc s ľuďmi, o ktorých vieme málo alebo vôbec nič. Piesňou Vianočný jas vytvárame pomyslené puto pri šírení radostnej zvesti lásky a pokoja.

Tvorcami piesne Vianočný jas sú básnik a prekladateľ Marián Šidlík – autor textu, speváčka Kristína Prekopová – autorka hudby a skladateľka Martina Kachlová, ktorá mala na starosť aranžmán piesne. Autorský trojlístok tak symbolizuje prepojenie česko-slovenskej umeleckej spolupráce, a tiež spoluprácu troch vekových generácií. Taktiež ide o česko-slovenskú spoluprácu aj pri príležitosti osláv 100. výročia Československa.

Pieseň Vianočný jas sa zrodila v priestoroch malebného Kaštieľa Strážky v Spišskej Belej, ktorý ako národná kultúrna pamiatka patrí medzi skvosty renesančnej kultúry na Slovensku.

Obsadenie kapely Kristína Prekopová & band:

Kristína Prekopová – spev
Peter Pavličko – klavír
Juraj Švedlár – kontrabas
James Evans – gitara, husle, írska flauta
Eduard Fertáľ – bicie nástroje, zvuková réžia, mix a mastering
Martina Kachlová – aranžmán, hudobná réžia

Kristína Prekopová (1980, Trenčín) – autorka hudby

Speváčka,  ktorá si na klavíri skladá piesne v pesničkárskom duchu, s kompozičným a interpretačným príklonom k menšinovým žánrom (šansón, swing, džez, world music, klezmer, dark music). Na konte má 2 albumy Buď chvíľu môj (2011) a album Úsvit (Dr. Horák – Pavian Records, 2016), ktorý získal nomináciu na ocenenie Esprit, najlepší jazzový album roka. Rasová znášanlivosť, holokaust, prítomnosť Boha v živote človeka,  láska, medziľudské vzťahy – to sú témy, ktoré reflektuje vo svojej tvorbe. Pravidelne moderuje rôzne charitatívne  i komerčné akcie. So Slovenskou knižnicou nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči spolupracuje pri načítavaní  audio knižných titulov. K jej pracovným skúsenostiam patrí moderovanie v  rozhlase a televízii, herecké účinkovanie v divadle i filme.  Svoj hlas prepožičala na dabing reklamných jinglov, komentárov i kresťanských dokumentov. Ako prolife umelkyňa a organizátorka sa angažuje v projekte Odomknutý žiaľ s problematikou popotratového syndrómu. V súčasnosti žije pod Tatrami, v Kežmarku a venuje sa umeleckej a pedagogickej činnosti.

Marián Šidlík (1954, Trnava) – autor textu

Je dlhoročný hlásateľ Slovenského rozhlasu, básnik, prekladateľ a publicista. V roku 1986 nastúpil na základe konkurzu do bratislavského rozhlasu ako hlásateľ. V období 1991-1996 pôsobil vo vysielaní stanice Československo v Prahe a neskôr v slobodnom povolaní.  V roku 1997 sa vrátil k hlásateľskej profesii v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Istý čas bol programovým redaktorom Rádia Devín. Od roku 2010 sa externe podieľa spíkersky aj autorsky na rozhlasovom vysielaní a prispieva do literárnych časopisov. Prekladá poéziu z angličtiny (prostredníctvom nej aj z orientálnych kultúr – India, Japonsko, Nový Zéland), píše kratšie prozaické útvary a intenzívne sa zaoberá etymológiou. Žije v Bratislave.

Vlastná tvorba – poézia: 5 básnických zbierok Dospelosť na splátky (1999), Sny pod kontrolou (2000), Smutný augur (2003), Na milosť a nemilosť (2014), Len tu žiť (2017)

Martina Kachlová (1990, Zlín) – aranžmán

Kompozíciu študovala v rokoch 2009 až 2012 v bakalárskom stupni u Prof. F. Emmerta na JAMU v Brne. Magisterské štúdium absolvovala na VŠMU v Bratislave v roku 2014 pod vedením Mgr. art. Lucie Papanetzovej, ArtD. V súčasnosti pokračuje externým doktorským štúdiom u prof. Jevgenija Iršaia, PhD. Z ocenení v súťažiach môžeme spomenúť 3. cenu a cenu AHUV v skladateľskej súťaži Generace 2017, ďalej 4. cenu Generace 2010 a 3. cenu v autorskej súťaži IX. Medzinárodného festivalu cimbalu vo Valašskom Meziříčí  v roku 2011. Jej skladby boli predvedené na brnianskej JAMU, pražskej HAMU, bratislavskej VŠMU, v Slovenskom rozhlase a v Mirbachovom paláci v Bratislave. Publikum ju pozná najmä ako autorku provokatívnych hudobno-divadelných performancií s prvkami absurdity a dada, so značným podielom voľnej improvizácie. lektorsky pôsobila v  sérii workshopov Príbeh jedného domu, ktorý bol zameraný na sprístupnenie židovskej témy mladej generácii. Je tiež zakladateľkou workshopu pre mladých hudobných skladateľov Orfeus Junior, ktorého zázemím je pôda VŠMU, venuje sa tiež pedagogickej činnosti.

To Top