MUSIC ZONE AWARDS

MUSIC ZONE AWARDS 2018 sa dostalo do veľkého finále! 11 kapiel, ktoré získali najviac hlasov od poroty postúpilo do hlasovania, v ktorom môžeš o ich osude rozhodnúť práve ty! Pôvodne sme plánovali zaradiť do finále 10 kapiel, ale stalo sa to, že kapela na 10. a 11. mieste mala rovnaký počet bodov a tak sme posunuli do veľkého finále 11 skvelých kapiel! 

Ďakujeme porotcom:

Peter Nagy, Jimi Cimbala, Jozef “Spoko” Kramár, Andrea Zimányiová, Igor Belaj a Peter “Sanchez” Saniga

Ďakujeme partnerom súťaže: 

HLASOVANIE SPUSTENÉ!

Každý hlasujúci je automaticky zaradený do súťaže o:

2x vstupenka na Topfest
2x vstupenka na Rock Show Vráble
2x vstupenka na Trnafský festival

Žrebovanie prebehne dňa 10.6.2018 a traja víťazi budú kontaktovaný na e-mailovú adresu, ktorú zadali pri hlasovaní.

Organizátor:

MUSIC ZONE AWARDS je hudobná súťaž pre kapely organizovaná spoločnosťou MUSIC ZONE – Marek Muzika MUSIC ZONE so sídlom Sídlisko Lúky 1231/92, Vráble, 95201, IČO: 47645156, DIČ: 1084791235.

Prihlasovanie, účasť a vylúčenie:

Do hudobnej súťaže MUSIC ZONE AWARDS sa môžu prihlásiť hudobné kapely alebo jednotlivci bez žánrového, vekového obmedzenia ako aj bez obmedzenia národnosti, či krajiny pôvodu. Súťažiaci sa musí prihlásiť riadne vyplnenou prihláškou – formulárom na stránkach hudobného portálu MUSIC ZONE od 16.4.2018 do 1.5.2018. V termínoch od 2.5.2018 do 13.5.2018 vyberie odborná porota 10 kapiel, či jednotlivcov, ktorí postúpia do internetového hlasovania, ktoré bude prebiehať na stránkach hudobného portálu MUSIC ZONE. Hlasovanie bude trvať od 15.5.2018 do 9.6.2018 a o troch víťazoch rozhodnú počty hlasujúcich fanúšikov.

V prípade podozrenia na podvádzanie, či manipulovanie s hlasmi bude kapela, či jednotlivec upozornený a zo súťaže vylúčený. Súťaž nie je nijako spoplatená a nevyžaduje sa žiadny registračný poplatok!

Prihlasovanie: 16.4.2018 – 1.5.2018

Zasadnutie poroty: 2.5. 2018 – 13.5.2018

Hlasovanie: 15.5. – 9.6.2018

Systém súťaže: 

Po ukončení prihlasovania dňa 1.5.2018 vyberie odborná porota v zložení Peter Nagy, Jimi Cimbala, Jozef “Spoko” Kramár, Andrea Zimányiová, Peter “Sanchez” Saniga a Igor Belaj 10 kapiel, či jednotlivcov, ktorí postúpia do finále. Porota bude na výber kapiel, či jednotlivcov používať bodový systém od 1 po 10. Všetky body od porotcov sa spoja a prvých 10 kapiel, či interpretov postúpi do hlasovania, ktoré bude prebiehať na stránkach hudobného portálu MUSIC ZONE. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien bude prebiehať vo Flame Music Bare v Bratislave, kde budú pozvaní zástupcovia finálových súťažiacich.

Ceny:

1 miesto: Koncert na TOPFEST, Singel v RANDAL FACTORY, VIDEOKLIP, VECNÉ CENY
2 miesto: Koncert na ROCK SHOW, singel v INDUSTRIAL SOUND, VECNÉ CENY
3 miesto: WEBSTRÁNKA, PROMO FOTKY, VECNÉ CENY

Všeobecné ustanovania: 

Účastník súťaže MUSIC ZONE AWARDS nesmie svojim hudobným, umeleckým prejavom popierať, či obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, pôvod, rasu, alebo politické či iné zmýšlanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie. Účastník ďalej nesmie roznecovať nenávisť a neznášanlivosť, podporovať násilie, alebo inak porušovať ústavu a zákony. Organizátor je v prípade takýchto zistení oprávnený vylúčiť kapelu, či jednotlivca zo súťaže v priebehu akéhokoľvek kola súťaže.

Vaše údaje budú 14 dní po ukončení súťaže vymazané a v žiadnom prípade nebudú použité na rozosielanie newslettru, spamu, alebo iných neželaných mailov. Tak isto nebudú v žiadnom prípade predané tretím stranám.

To Top