Viac...

Niečo z histórie: Vynálezca hudby

Presne toto vraj povedal IGOR STRAVINSKIJ colníkovi, keď sa ho pýtal na povolanie. Že sa mu to darilo, dokazuje aj hviezda s jeho menom na chodníku slávy v Hollywoode.

O jeho hudbe sa hovorí, že je plná intelektuálneho humoru. Americký časopis Time ho zaradil medzi 100 najvplyvnejších osobností 20 storočia. Preslávili ho najmä jeho balety (Svätenie jari, Vták ohnivák) a inšpiroval ďalšie generácie skladateľov. Zasiahol do všetkých hudobných odborov a vytvoril tak diela, ktoré mali zásadný význam nielen pre hudbu 20. storočia, ale i pre hudobný vývin ďalších desaťročí.

Presne podľa rozvrhu

Stravinskij žil pokojným a usporiadaným životom. Akékoľvek bohémske extravagantnosti mu boli cudzie. Ako jeden z mála umelcov netrpel depresiami a mal veľký zmysel pre ekonomické záležitosti.

Celý život zastával názor, že umelec musí mať prísnu disciplínu. Urobil si rozvrh a podľa neho každý deň komponoval, vraj aj robotníci majú presne stanovené, odkedy dokedy majú pracovať.  Tvrdil, že tvorivé nápady má len vtedy, keď je sústredený na tvorbu, vo voľnom čase sa hudbou nezaoberá. Údajne sa mu pár krát stalo, že mu napadla zaujímavá téma, ale kým prišiel k písaciemu stolu, zabudol ju. Keď však pracoval, bol neúnavný. Keď však pracoval, bol neúnavný. vydržal komponovať aj 18 hodín v kuse!

Cynický hypochonder

Jednu úchylku však mal – bol hypochonder. Dokonca si dal preventívne vyoperovať slepé črevo. Celý život sa kŕmil liekmi od výmyslu sveta. V reštaurácii vraj vedel byť riadne hlučný a dianie okolo seba často komentoval cynicky. Keď sa mu nepáčil koncert, pokojne si v sále otvoril detektívku. :)

Medzi jeho blízkych priateľov patrilo veľa známych a vplyvných osobností- Charlie Chaplin, John Fitzgerald Kennedy, ale aj Coco Chanel. Hovorí sa, že s touto dámou prežil búrlivý mimomanželský románik.

V roku 1967 ochorel a prestal komponovať i dirigovať. Tešil sa však, že môže aspoň počúvať hudbu iných autorov. Zomrel 6. apríla 1971 vo svojom newyorskom byte. Želal si byť pochovaný na ostrovnom cintoríne San Michele v Benátkach. Jeho pohreb bol dôstojným aktom, na ktorom mu vyjadrili úctu.

Na jeho počesť je pomenovaná planétka Stravinskij a jeden kráter na Merkúre.

zdroj: Život

To Top