Zaujímavosti

Opera SND uvedie najkrajšiu operu Nikolaja Rimského-Korsakova

Rozprávková opera ruského romantika Nikolaja Rimského-Korsakova rozoznieva príbeh hudobníka Sadka, ktorý chce podnietiť ostatných k úniku z izolácie, z uzavretého prostredia domoviny a k objavovaniu nových svetov. Jeho sen však naráža na odmietnutie a nedôveru. Len dcéra morského vladára, krásna Volchovna, unesená jeho hudbou, mu pomáha uskutočniť jeho vizionárske myšlienky. 

(Ne)známy príbeh o Sadkovi

Ruský skladateľ Nikolaj Rimskij-Korsakov je príkladom hudobného génia, ktorý študoval matematiku a navigáciu. Jeho skladateľské schopnosti mohli vyniknúť pomerne neskoro, pretože k štúdiu hudby sa dostal až v Petrohrade. A to napriek tomu, že už ako malé dieťa hral na klavíri. Rimskij-Korsakov miloval staré ruské piesne, legendy a byliny. Vďaka dôkladnej znalosti ľudových tradícií a kvalitnému vzdelaniu sa mu podarilo vytvoriť niekoľko unikátnych diel s rozpoznateľným rukopisom. Bol predstaviteľom ruského romantizmu. Ťažisko jeho diela spočíva v pätnástich operách. Ako člen zoskupenia Mocná hŕstka (ruská národná škola) prirodzene siahal po témach, ktoré boli úzko späté s mytológiou a rozprávkovými príbehmi starých Slovanov. Sadko je jednou z najkrajších a najznámejších z nich. Skladateľ túto operu sám označil ako „lyrickú legendu“. Naštudovanie Sadka je prvým naštudovaním tejto opery v západnej Európe. Dôvodom, prečo opera nie je (napriek nádhernej hudbe) uvádzaná častejšie, je neprístupnosť a istá uzavretosť ruských rozprávok, ktoré sa len zriedkakedy dostali za hranice Ruska.

Sadko ako transformácia človeka v Opere SND

Námet opery síce pochádza zo slovanskej mytológie, ale v Opere SND bude aktualizovanou tragédiou človeka. Sadko je slovanským Orfeom a súčasne Odyseom a stelesňuje odvekú tvorivú silu fantázie, ktorá bojuje so skutočnosťou. Bratislavský Sadko je spevákom v nočnom klube, ktorý musí na ceste za svojím snom zápasiť s realitou rovnako ako s ľudskou zlobou. Inscenácia Korsakovovho majstrovského diela je koprodukciou Opery SND a Flámskej opery v Antverpách a Gente. Režisérom inscenácie je vynikajúci americký tvorca Daniel Kramer, ktorý sa v Bratislave predstaví po prvý raz. V súčasnosti patrí medzi najzaujímavejšie osobnosti svetovej réžie. V tridsiatich deviatich rokoch má za sebou viac významných počinov, medzi ktoré patrí aj inscenovanie Bartókovej jednoaktovky Hrad kniežaťa Modrofúza v Anglickej národnej opere (2009). Túto inscenáciu následne prevzalo Mariinské divadlo v Petrohrade. Na scéne Anglickej národnej opery režíroval Wagnerovu operu Tristan a Izolda, ktorá mala premiéru v júni. V súčasnosti režíruje operu La traviata.

Patrí medzi pokrokové osobnosti svetovej réžie, ktoré sa nevyhýbajú rôznym žánrom, či divadelným druhom. Daniel Kramer sa venuje nielen opernej réžii, ale aj tanečnému a hudobnému divadlu. Bol menovaný na jednu z najnáročnejších pozícií – stal sa riaditeľom Anglickej národnej opery (ENO).

Operu Sadko uvedie Opera SND 26. a 28. januára v novej budove SND.

To Top