Zaujímavosti

Peter Bažík, Ivanna Bagová a Adam Kukačka spojili sily v Zrnku nádeje!

Traja osobití speváci, tri výnimočné hlasy, tri nevšedné osobnosti. Dvaja chalani a jedna slečna. Víťaz česko slovenského X FACTOR-u Peter Bažík pokračuje v spolupráci so slovenskými i českými spevákmi aj v jeho novej skladbe.

Pre spoluprácu oslovil víťazku česko slovenskej show THE VOICE 2012 Ivannu Bagovú a finalistu (3. miesto) Česko Slovenskej Superstar 2013 Adama Kukačku z Brna. Pod taktovkou producenta Stana Guláša z umeleckej agentúry a vydavateľstva GOLDEN ENTERTAINMENT tak vznikla skladba s názvom ZRNKO NÁDEJE s výborným česko slovenským textom. 

Samotný text vznikol na základe osobných rozhovorov Petra Bažíka s onkologicky chorými deťmi v slovenských nemocniciach. Odrážajú sa v ňom ich myšlienky, pocity, túžby, sny, očakávania i nádej. Skladba je tak určená pre všetky deti, mladých či dospelých ľudí, ktorí aktuálne prechádzajú ťažkým životným obdobím. Či už z akéhokoľvek zdravotného hľadiska, z pohľadu problémov v rodine, medziľudských vzťahov alebo partnerských starostí.  Petrov, Ivannin a Adamov hlasový prejav dal skladbe potrebnú jemnosť a láskavosť, ale aj naliehavosť, energiu a túžbu nájsť to pomyselné zrnko nádeje, ktoré dáva vieru vstať a ísť ďalej. 

Skladbu skomponoval, zaranžoval a nahral Peter Bažík, o mix sa postaral Peter Bažík a Stano Guláš a mastering zrealizoval Jaroslav Jančich v štúdiu AudioMastering. Aranžmány sú postavené na nástrojoch a obsadení orchestra, pričom autorský tím kládol dôraz na dynamiku hudobnej časti skladby. 

Pri hľadaní námetu na klip si autori dali záležať na metaforickom obrazovom stvárnení pocitu ľudí v tiesni, súžení či útrapách, ktorí sa v každom okamihu snažia nájsť veľa krát i to minimum pozitívnych chvíľ. Nakrútených bolo množstvo záberov a sekvencií v rôznych ročných obdobiach (zima, jar, leto). Za kameru sa postavil Marek Raffay (RAFFI PRODUCTION) a Michael Gejdosh (SHARMANTfilm), ktorý sa pod klip podpísal aj režijne. Z objemu nakrúteného materiálu si režisér nakoniec vybral letnú atmosféru, vyjadrujúcu snahu utrápených ľudí nájsť pozitívne myšlienky.

Peter Bažík pri výslednej forme klipu dával dôraz aj na autentickosť pocitov: „Po zostrihaní a spracovaní množstva záberov sme urobili niekoľko dlhších sekvencií, akýchsi krátkych klipov. Hľadali sme obraz, ktorý by vyjadril pocity ľudí, snažiacich sa uniknúť zo súženia. Z hotových materiálov sme nakoniec vybrali tie, ktoré symbolizovali hlboký význam textu. Na a v tomto úzkom výbere sme ako víťaza určili zábery s modelkou Dankou Krčmářovou. Ako formu klipu sme vybrali LYRICS VIDEO – to z dôvodu, že text je určený úplne bežným ľuďom a deťom. Tí sa takto skladbu môžu pohodlne naučiť a kedykoľvek si ju zaspievať. Metaforická podoba klipu prezrádza túžbu ľudí uniknúť z reality väčších či menších starostí a aspoň na chvíľu na ne zabudnúť. Verím, že v atmosfére klipu a hĺbke textu sa nájdu mnohí, ktorí sú fyzicky či duševne uboľavení. Kiež by im táto skladba dodala nádej“.

To Top