Viac...

Popis základných gitarových efektov a ich delenie

Kedže nositeľom tónu je u gitary elektrický signál, pred jeho zosilnením máme možnosť jeho úpravy. Toto využívajú gitarové efekty. V závislosti od zložitosti efektov ich delíme na pedály, procesory, multiefekty, a krabičky. Gitarové efekty sú podstatnou časťou hry gitaristu a výrazne ovplyvňujú jeho celkový zvuk. Podľa funkcie by sme mohli rozdeliť gitarové efekty na viac druhov.

Efekty skresľujúce signál

Do tejto kategórie môžeme zaradiť efekty typu overdive, distortion a tiež fuzz. Overdrive bol efekt ktorý v dobe keď vznikal mal slúžiť k zosilneniu signálu gitary- doslova mal pretlačiť signál extrémne dlhými šnúrami. Až neskôr sa označenie overdrive vžilo aj pre celú radu efektov, ktoré signál jednoznačne skresľujú, pri lampovom overdrive často krát veľmi verne.

Pri efekte fuzz ide o výrazné skreslenie signálu používané v 60-tych rokoch, sinusoida je prekreslená do štvorcov.

V pôvodnej podstate efektu distortion ide o elimináciu extrémnych výšok a basov a zvýraznenie stredov. Mnoho krát je spojený s overdivom a tiež lampovým skreslením, oproti overdrivu má výškovejši charakter.

Efekty upravujúce hlasitosť a dynamiku signálu

Do tejto kategórie patria efekty compressor, sustainer, tremolo, volume pedál, limiter, noise gate a booster.

Efekt compressor slúži na vyrovnávanie dynamickej úrovne hraných nôt. V podstate zjemní tóny, ktoré zahráme príliš tvrdo, a prezvoní tie, ktoré zahráme príliš jemne. V spojení so sustainerom predlžuje tón.

Efekt tremolo zasa upravuje tón kolísavou hlasitosťou, v pripravenej intenzite.

Hlasitosť signálu môžeme interaktívne meniť aj volume pedálom, ktorým riadime intenzitu svojho signálu, je to efekt vhodný na ukončenie skladieb do stratena (fade out).

Limiter– prepúšťa len vybrané frekvencie a nastavenú hlasitosť zvuku.

Noise gate/supressory– Efekt šumovej brány redukuje nepodstatný šum, brum aparátu. Je veľmi obľúbený pri veľkých skresleniach signálu, pri príliš citlivom nastavení však môže „useknúť“ tón.

Booster „nakopáva“ signál, celkovo zvýši jeho úroveň, ale taktiež po prekručení určitej hranice začne skresľovať. Môžeme pri ňom nastaviť aj frekvencie ktoré majú byť zosilnené.

Efekty vytvárajúce priestor

Na pridanie priestoru do zvuku môžeme využívať efekty opozďujúce signál a to konkrétne delay a reverb Na rozdiel od reverbu, delay zopakuje signál v pravidelnej intenzite, a nie je frekvenčne upravený. Reverb sa snaží simulovať skutočnú ozvenu ubratím výškových frekvencií zo signálu. Tieto efekty sa často používajú v gitarových sólach, kde pridajú zvuku jemnejší, zaoblenejší charakter.

Efekty upravujúce frekvenciu signálu

Sem patria flangery, chorusy, phasere, octavery, wah pedály, whammy pedály, harmonizér a ekvalizery. Podstata chorusu je v tom , že normálny, prirodzený signál zmieša so spracovaným signálom, ktorý je ľahko opozdený a zvýšený. Tiež sa používa často v sólach.

Flanger funguje na báze zmeny výšky priebehu tónu, ktorý je priradený k normálnemu, prirodzenému tónu.

Phaser slúži na zmiešanie normálneho tónu s rozfázovaným signálom určitého priebehu (frekvenčné vlny sa presúvajú cez seba).

Wah a whammy pedály slúžia na plynulú zmenu frekvencie. Whammy barom môžeme suplovať tremolo páku a môžeme nimi nielen zdvíhať a znižovať tón, ale aj meniť farbu za pomoci wah filtra, ktorý dodá zvuku „kvákavý“ charakter.

Harmonizér tón rozdelí a preratáva k nemu zvolené intervaly (tercia, kvinta…atd) -Octaver k signálu pridáva frekvenciu preratávanú o oktávu vyššie/nižšie a zhutňuje zvuk. -Ekvalizérom môžeme pridať/ubrať vybrané frekvencie zo signálu.

To Top