Koncerty

Príďte si vychutnať poľský festival Pannonica Folk neďaleko slovenských hraníc!

Pannonica je miestom stretnutia a oslavou kontaktu so živou kultúrou novej Európy a jej oslavov na lone prírody. Je taktiež autentickým, multižánrovým, pulzujúcim, nekomerčným kotlom v ktorom sa navzájom pretavujú energie, ktorý spájajú spoločenstvo milovníkov kultúry „Panónie“* s mnohými prvkami goralskej, slovenskej, rusínskej, maďarskej, balkánskej, cigánskej, židovskej, moravskej, a či všeobecne – karpatskej kultúry.

Pannonica je kultúrnou vizitkou poľského regiónu – Sądecko/Sondecko a potvrdením rozmanitosti, multikulturalizmu a bohatstva kultúr novej Európy. Koná sa v pôvabnom údolí rieky Poprad, na historickej obchodnej a migračnej ceste ľudí z juhu na sever Európy. Hoci je organizovaná ďaleko, mimo aglomerácie, „v kríkoch, uprostred ničoho“, priťahuje k sebe početné, pestrofarebné publikum, ktoré prichádza do festivalovej dediny nad Popradom z celého Poľska i zo zahraničia.

Prichádza sem aby tu hľadalo a nachádzalo výnimočné dojmy a emócie spojené s atmosférou tradičnej hudby, ktorá je magnetom, ale aj zámienkou pre rôzne animačné aktivity zdola nahor.

Pannonica je zároveň niečo viac ako len živý, hudobný festival na sviežom povetrí. Okrem silnej stránky podujatia, ktorými bezpochyby sú scénické predstavenia poľských a zahraničných hviezd world music je na ňom rovnako dôležitá živá festivalová dedina.

V jej stanovom tábore spolunažíva niekoľko tisíc účastníkov, kde sa stretávajú a prenikajú rôzne formy animácie a tvorivosti, ako sú hudobné, remeselné, tanečné a divadelné dielne, či filmové premietania, stretnutia so spisovateľmi, spoločné debaty a spev. Festival propaguje myšlienku Slow Food and Slow Life, ako aj sprievodcu priateľa prírody. Festival je baby friendly a rodiny s deťmi sú jeho veľmi dôležitou cieľovou skupinou.

Pre milovníkov Balkánov a v širšom zmysle „panónskeho“ podnebia, ktorých počet v Poľsku neustále rastie, sa Pannonica Folk Festival stal pravidelnou vyhľadávanou dovolenkovou destináciou. Môže sa pochváliť veľmi dobrými recenziami a vysokým uznaním účastníkov. Festival sa bravúrne pripojil k úzkej elite najväčších a mienkotvorných etno-folk a world-muscic festivalov v Poľsku.

Termín festivalu: 29.-31.VII. 2019
Miesto: Barcice, Poľsko
Vzdialenosť: Stará Ľubovňa: 33 km, Poprad: 80 km, Košice: 133 km, Banská Bystrica: 195 km, Žilina: 212 km, Bratislava: 405 km

Vstupenky na Pannonica Folk si môžete zakúpiť priamo tu!

Takmer 90% účastníkov Pannoniki plánuje návrat na festival v nasledujúcich rokoch a myslí si, že stojí za to odporučiť ho svojim priateľom. Od samého začiatku je dôležitým „turistickým produktom“. Viac ako 70% účastníkov prichádza na lúku nad riekou Poprad zo vzdialenosti väčšej ako 50 km, čo je fenoménom kultúrneho podujatia v regióne Sądecka/Sondecka.

Piotr Czyż (kultúrno-spoločenský web: Polska ma sens/Poľsko má zmysel) v recenzii festivalu Pannonica napísal:

Festival iný, ako všetky iné“. Aj keď podobným výrazom sa reklamuje takmer každé hudobné podujatie, v tomto prípade existuje pre ten prívlastok mnoho dôvodov. Najskôr kvôli miestu celej akcie. Kto skôr počul o dedinke Barcice? Presne tak. Väčšina etnických hudobných podujatí sa koná v mestách (!), alebo aspoň v miestach turisticky známych. A jednak pravdivý folk sa rodí na križovatkách, často uprostred ničoho, na miestach ako Barcice v Beskide Sądeckom. Vlastne tu sa hudba vracia ku svojim koreňom a inšpiráciám. Skutočná ľudová hudba. Nie je umelá cepélia /umelá ľudová hudba/, ani zvrátené, zábavné a karikatúrne disco polo. Na uskutočnenie takéhoto festivalu je však potrebná jedna dôležitá vec – skutočná vášeň a presvedčenie, že kultúra je niečo naozaj dôležité. Na to obetovať svoju silu a energiu. Robiť malej obci festival, týždeň čítania kníh alebo výstavu miestneho umelca. Pretože skutočná, živá kultúra nie je len tým, s čím sa zaoberajú hlavné médiá, ale súčet všetkých aktivít miestnych umelcov a nadšencov.

Pannonica Folk Festival prešiel pozitívnou previerkou medzinárodnej poroty a expertnej skupiny EFA (European Festivals Association). Vďaka tomu už dva roky (2017 – 2018) má festival právo používať špeciálne logo „Remarkable Festival” “, ktoré sa priznáva za vysokú umeleckú úroveň a významný vklad k medzinárodnému dedičstvu kultúry.

* „Pannonia, Panonia“ – názov bývalej rímskej provincie, do ktorej patrili územia súčasného Maďarska, Srbska, Chorvátska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny a Slovenska. V botanike „panónsky“ znamená prívlastok pre rastliny typické výskytom pre čiernomorské a maďarské stepi a s výskytom v Poľsku iba v špecifických biotopoch a to v xerotermických trávnych porastoch na strmých svahoch údolí veľkých riek, v pôdach bohatých na vápnik.

To Top