Rock for People sa aj tento rok zazelená a bude obhajovať prvenstvo v šetrnom prístupe k životnému prostrediu!

0
5
views

Tlačová správa, 14. 6. 2012 – Podporovaná ekologická doprava vlakom alebo na bicykli, cez päťdesiatok stanovíšť s košmi na triedený odpad, unikátne separačná linka s kapacitou cez 100 tonodpadu alebo alternatívne zdroje energie, využívajúce často fyzickú silu návštevníkov. A k tomu osveta, každodenný zber odpadkov, priestor pre neziskové organizácie …Je naozaj veľa aktivít,prostredníctvom ktorých bude blížiaci sa festival Rock for People (3. – 6. 7. v Hradci Králové)obhajovať svoje prvenstvo na poli šetrného prístupu k životnému prostrediu.

Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch bude aj tento rok Festivalparku v Hradci Králové zásobenýosvedčenými green-pointy, čiže trojsestavami košov na separovaný odpad, kam je možné odkladaťplasty, papier a hliník. Mimo samotný areál, teda predovšetkým v stanovom mestečku a na priľahlýchplochách, budú green-pointy navyše doplnené koši na sklo. Novinkou je mobilná triediaca linka, ktorúorganizátori RFP nechali zostaviť a inovovať na základe skúseností z minulých rokov. Festivalovútriediace linkou prejde počas ôsmich dní 100% odpadu generovaného v priebehu celého festivalu aj poňom, pričom len vlani bolo takto vytriedené okolo 80 ton odpadov.”Dobre si uvedomujeme, že festival samotný as ním spojená koncentrácia tisícov ľudí na jednommieste je nezanedbateľnou záťažou pre životné prostredie. Neustále sa snažíme redukovať celkovúekologickú stopu festivalu a aj tento rok sme v tomto smere pripravili niekoľko noviniek. Sompresvedčený, že ak sa osvedčí nová linka, celkový upratovanie areálu máme vyriešený, ďalej potom môžemelen mierne vylepšovať a inovovať. Jednoducho povedané, ako jediný festival u nás už dnes upratujemedočista a všetok odpad generovaný v areáli festivalu kompletne triedime, “vysvetľuje ŠtěpánSuchochleb, ktorý má ekologický program v tíme RFP na starosti.Certifikácia Čistý festival, ktorej bol Rock for People za svoj prístup k životnému prostrediu ocenenýa ktorá sa týka okrem iného aj podporu hromadnej dopravy alebo alternatívnych zdrojov energie,nie je jedinou významnou trofejou. Festival bol tiež v minulom a predminulom roku odmenenýnajrešpektovanejším titulom v tejto oblasti, ktorú je celoeurópska cena Green & Clean Award odeurópskej asociácie festivalov YOUrope a celosvetovej asociácie A Greener Festival.

Aj vďaka divadelným produkciám alebo DJ setom číta program nadchádzajúceho festivalu Rock forPeople cez 250 položiek na celkom 14 scénach. Na prvých miestach samozrejme neochvejne
zostávajú vystúpenie Faith No More, The Prodigy, Skrillex, Franz Ferdinand, Orbital, Crystal Castles,Example alebo The Subways. Medzi 3. a 6. júlom sa vo Festivalparku v Hradci Králové zaskvietiež česko-slovenský domáci špička na čele s Monkey Business, Horkýže Slíže, TomášomKlusom, vypísané fixkou alebo Čechomorom. Priestor dostanú aj špeciálne projekty ako jediné open-air vystúpenie Mekyho Žbirku a 50členného symfonického telesa Cappella Istropolitana. Rock forPeople tento rok oslavuje 18. narodeniny – vďaka očakávanému mejdane preto väčšina návštevníkov uvíta, žefestivalová streda a štvrtok sú dni voľna.Vstupenky na tohtoročný Rock for People sú do konca festivalu za cenu 1 600 Sk v predaji naportáli www.ticketsforpeople.cz av ďalších predpredajných sieťach. Generálnym partnerom festivalu jespoločnosť T-Mobile, hlavnými partnermi – sú Pivovary Staropramen a Google, partnerom StockPlzeň a hlavným mediálnym partnerom Európa 2. Všetky ďalšie informácie sú k dispozícii nawww.rockforpeople.cz, na www.facebook.com / rockforpeople či na sieti Google +.Ako uvedené, Rock for People je tradičným účastníkom projektu Čistý festival, na ktorom každoročneparticipuje 20 tuzemských open air festivalov so spoločným cieľom: vytriediť čo najväčšie množstvo odpadu.Projekt, ktorý podporuje spoločnosť Ekokom, ocenil RFP prvenstvom v tejto kategórii už v minulom avpredminulom roku.Rock for People inšpiroval svojou invenciou aj iné letné festivaly a nebráni sa ďalej odovzdávať svoje skúsenosti. Napiatich akciách bol v minulom roku po jeho vzoru zavedený nový systém triedenia odpadu a mobilné zvoz štvorkolkous vlekom, s ktorých pomocou sa podarilo vytriediť rekordné množstvo odpadu. Vďaka projektu Čistý festival naRFP navyše v minulom roku prebehli rozbory rýb obsahujúce nevytriedené zmesového odpadu, ktoré napomohli ďalšiemuzlepšovanie v triedení.Systém triedenia je pod dohľadom samostatného tímu 200 dobrovoľníkov, ktorí pracujú nepretržite votrojsmennej prevádzke. Jedná sa poväčšine o návštevníkov festivalu, ktorí sú pre prevádzku triediace linky aj upratovanieareáli absolútne nenahraditeľní. Odpad je z areálu zvážanie pomocou bezhlučných ekologických štvorkoliek naelektrický pohon, ktoré sú v permanentnom prevádzke. Po vzore minulého roka ani tento rok nebude podcenenýseparovaný zber gastroodpadu u statkárov a všetkých prevádzok v zázemí festivalu.Všetky zberné miesta sú počas festivalu dôsledne monitorovaná a priebežne vyprázdňovaná, ichobsah je následne triedený pomocou linky v zázemí festivalu a potom do veľkokapacitných kontajnerov. Linkaumožňuje súčasné triedenie dvoch recyklovateľných komodít, navyše je použiteľná aj na iných akciách mimo RFP.Vďaka nej sa výrazne urýchli práce za pomoci menej pracovných síl.Rock for People myslí aj na motiváciu a zapojenie festivalových návštevníkov do upratovacieho procesu.

Každý ubytovaný v stanovom mestečku dostane zálohované vrece, do ktorého môže v priebehu festivalu zbierať odpad. A kde vlastne triedený odpad skončí? Z triediacich liniek putuje ďalej k spracovateľom, ktorí ho využijú – v prípade kelímkových plastov najčastejšie na výrobu dlaždíc, lavičiek alebo protihlukových stien, papier recyklujú pre papierové obaly a sklo použijú ako prímes do stavebných materiálov alebo z neho ďalej vyrába potravinárske sklo. K tomuto kolobehu a jeho výsledkom prispievajú významnou mierou aj svedomití návštevníci Rock for People!