Viac

Speváčka Brigita so študentami v sociálnej kampani o ľuďoch bez domova

Ak ste sa náhodou ocitli 25.mája v jednom nemenovanom nákupnom centre v Nitre, mohli ste sa stretnúť s príbehmi ľudí bez domova v čierno-bielej verzii umiestnenými netradične na paletách, ktorých cieľom bolo dosiahnuť interakciu s okoloidúcimi.

Autormi kampane sú mladí študenti, budúci magistri z katedry marketingovej komunikácie a reklamy na UKF v Nitre. Všimli sme si v tejto skupinke nitriansku speváčku Brigitu, spoluautorku kampane, ktorá nám vysvetlila jej zmysel:

“Ako nastupujúca generácia považujeme za našu povinnosť upozorniť na konkrétny problém, ktorý sa týka čoraz väčšieho počtu obyvateľov na Slovensku. Vidíme priepastné rozdiely v životných úrovniach, neustále narastajúce náklady a stále neprimerané platy.”

Študenti chceli netradičnou formou zviditeľniť Útulok pre bezdomovcov /známy skôr pod názvom Azylový dom/, sídliaci v susedstve so známym nákupným centrom, ktorý stále viac čelí problému s dôchodcami. Jedná sa o rýchlo rastúcu skupinu obyvateľstva, ktorá je síce zdravá a vie sa o seba postarať, no život finančne nezvláda. Preto títo ľudia často prichádzajú o strechu nad hlavou a ocitajú sa v útulkoch či na ulici.

“Je smutné, že mladá generácia už nemá taký vzťah a rešpekt ku svojim rodičom, či starým rodičom. Kedysi bolo prirodzené sa o týchto členov rodiny postarať, doopatrovať ich, aby mohli dožiť svoj život dôstojne,” dodávajú študenti. “Problém je komplexný a vplývajú naň mnohé faktory. Štát sa musí už teraz zamýšľať nad budúcnosťou týchto ľudí, ktorí celý život poctivo pracovali a zaslúžia si dôchodok, ktorý pokryje náklady na život. V mnohých prípadoch však nepokryje ani bežné nájomné.”

Čítať viac!
Slovensko bude mať ďalšiu svetovú šou na ľade!

Inšpiráciu pre napísanie príbehov hľadali študenti v Útulku pre bezdomovcov. Verejnosti ukázali konkrétne príbehy ľudí, ktorí nie svojou vinou či kvôli drogám a alkoholu prišli o strechu nad hlavou. Štyri rôzne príbehy vytlačili a umiestnili na palety tak, aby pútali pozornosť a dali sa otvoriť ako kniha. Príbehy mohli ďalej sledovať a komentovať na instagrame s názvom príbehy_azyloveho_domu.

“Všimli sme si, že ľudia vo všeobecnosti nevnímajú nové podnety, ktoré im postavíme “do cesty”. Snáď je to len tým, že sú preťažení informáciami, ponáhľajú sa alebo pozerajú do mobilného telefónu.Očakávali sme viac reakcií na tak frekventovanom mieste.”

Primárnym cieľom tejto výstavy bol pokus o odstránenie všeobecných predsudkov voči obyvateľom útulkov a azylových domov. Budúci magistri z UKF už teraz vedia, že dôvodom príchodu do azylového domu nemusí byť bezvýhradne alkohol alebo vlastná vina. O to viac je šokujúce zistenie, že sa problém týka najmä zdravých dôchodcov. Nepriazeň osudu a nepríjemné zhody náhod dokážu zmeniť nejeden ľudský život.

To Top