Spevácky zbor Adoremus A Warchalovci rozozvučia Katedrálu sv. Martina v Bratislave!

0
4
views

Slovenský spevácky zbor ADOREMUS so svojim dirigentom Dušanom Billom a Warchalovci s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom prichádzajú 26. decembra 2016 o 15:00 do jednej z najvýraznejších bratislavských dominánt, najvýznamnejšieho kostola – Katedrály sv. Martina, aby Vám priniesli hudobné stvárnenie tajomstva Vianoc!

Koncert predstavuje vianočný slovenský klenot – Halmove dielo “RADOSTNÁ ZVESŤ”Jozef Halmo, žijúci od roku 1969 v Mníchove, všestranný hudobník, učiteľ hudby a hudobný producent, skomponoval Radostnú zvesť na podnet saleziánskeho kňaza a významného katolíckeho publicistu Antona Hlinku, ktorý je aj autorom textu. K najvzácnejším opusom Halmovej tvorby patria sakrálne skladby. Osobitné miesto v jeho tvorbe predstavuje známa, zľudovelá „Radostná zvesť“. Skladba je obohatená motívmi slovenských vianočných pastorel.

Dodnes sa spieva v mnohých kostoloch a v rôznych úpravách. Prijali ju veriaci i neveriaci, dospelí i deti. Bola nahratá aj v nemeckej a francúzskej verzii, avšak ani v inojazyčných verziách sa nezotrel jej slovenský kolorit. Na koncerte zazneje v úprave Dušana Billa pre miešaný zbor a komorný orchester.

V programe koncertu nebude chýbať ani inštrumentálne dielo, ktoré svojim naturelom zdôrazňuje a sprítomňuje atmosféru Vianoc – známe Concerto grosso g mol č. 8 op. 6 Fatto per notte di Natale / Na Božie narodenie od Arcangela Corelliho.

Príbeh o príchode Kráľa ľudských sŕdc je odetý do pestrých šiat slov, zvykov, malieb a piesni. Dramaturgia Vianočného koncertu ponúka preto pestrú paletu kolied, ktoré nám v obdivuhodnej a rozmanitej podobe zvestujú zvesť biblického príbehu Tajomstva Narodenia Ježiša. Tieto piesne, spievané v období Vianoc si vždy podmaňovali srdcia ľudí.

Prostá krása kolied, ich spontánna úprimnosť, ktorá vyžaruje z poetickej aj z hudobnej zložky nás nenecháva ľahostajnými.
Čím viac ich človek viac prijíma, tým jasnejšie si uvedomuje svoju chudobu, túži po pohladení duše, ktorú mu betlehemská zvesť’ dáva.  Neopakovateľnú atmosféru svätej noci, ktorá vyzýva ľudské duše k stíšeniu a prijatiu večne živej správy o Narodení, obohatí v závere koncertu obľúbená Gruberova Tichá noc.

Vrámci koncertu sa uskutoční prezentácia CD albumu RADOSTNÁ ZVESŤ. Vianočná hudba interpretované v autentickom, monumentálnom sakrálnom priestore ponúka nevšedný, jedinečný umelecký zážitok a zaiste obohatí Vaše prežívanie sviatočného dňa.

Vstupenky si môžete zakúpiť aj na MUSIC ZONE v sekcií vstupenky!