Koncerty

Študentský festival súčasnej hudby Orfeus má 20 rokov!

Študentský festival súčasnej hudby ORFEUS oslavuje významné jubileum – 20 rokov! Tento okrúhly 20. ročník festivalu sa bude konať v dňoch 16. – 26. októbra na VŠMU v Bratislave.

Jeho dejiskom budú popredné koncertné pódiá hlavného mesta – Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, A4 – priestor súčasnej kultúry a Koncertná sieň Dvorana VŠMU. 

Práve Hudobná a tanečná fakulta VŠMU a Katedra skladby a dirigovania je rodiskom festivalu ORFEUS. Tento rok odznejú na podujatí skladby nielen mladých autorov – študentov kompozície, ale aj bývalých absolventov školy – súčasných profesionálov a hostí.  Program festivalu bude veľmi pestrý a ponúkne niekoľko typov  koncertov: 

  • ORFEUS OPENING s VŠMU Modern Orchestra pod taktovkou Mariána Lejavu (16. 10. o 19:00 v Slovenskom rozhlase)
  • ORFEUS RETROSPEKTIFF (17. 10. o 19:00 v Koncertnej sieni Dvorana na VŠMU)
  • ORFEUS ELEKTROAKUSTIK (21. 10. o 20:00 v A4)
  • ORFEUS CHAMBER (22. 10. o 19:00 v Koncertnej sieni Dvorana) 
  • ORFEUS VOICES (23. 10. o 19:00 v Koncertnej sieni Dvorana).  
  • Festival ORFEUS je otvorený aj  žiakom ZUŠ, pre ktorých pripravujeme na  26. 10. (od 9.00) ORFEUS JUNIOR, ktorý ponúkne workshop a koncerty pre žiakov ZUŠ.

Cieľom festivalu je dať priestor pre verejné predvedenie nových hudobných diel študentom skladby. Festival dáva príležitosť zoznámiť sa so súčasnou hudbou aj v širších súvislostiach a dáva priestor na realizáciu aj ďalším študentom fakulty – dirigentom, inštrumentalistom, teoretikom, či hudobným manažérom. Poslaním podujatia je takisto aktívne prispievať do rozvoja súčasnej slovenskej (klasickej) hudby a prostredníctvom nej oslovovať nielen aktívnych poslucháčov tejto hudby, ale aj mladých ľudí. 

To Top