Koncerty

Študentský festival súčasnej hudby Orfeus začína už tento víkend!

Od 22. 10 do 26. 10. 2017 sa uskutoční už 18. ročník Študentského festivalu súčasnej hudby Orfeus, ktorý organizuje Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave. V rámci festivalu sa uskutočnia 4 unikátne koncerty, ktoré odprezentujú tú najaktuálnejšiu tvorbu mladých nádejných umelcov – skladateľov, teda študentov Katedry skladby a dirigovania na HTF VŠMU. Podujatie sa bude konať v priestoroch VŠMU v Koncertnej sieni Dvorana a v Kinosále FTF VŠMU. 

Festival Orfeus je unikátnym a jediným projektom na Slovensku, ktorý sa už 18 rokov venuje prezentácii aktuálnych diel súčasnej generácie mladých autorov – študentov hudobnej skladby na HTF VŠMU a mladým tvorcom a interpretom dáva jedinečnú možnosť odprezentovať diela pre komorné obsadenia, ansámble aj orchestre a formovať nové profesionálne umelecké súbory. 18. ročník festivalu bude, ako už je tradíciou, zastrešovať zjednocujúca téma, tentokrát – Parížska šestka, zaznejú konkrétne skladatelia: D. Milhaud, A. Honegger a F. Poulanc.

TOP:  So slúchadlami Urbanears Plattan 2 sa z hudby stáva zážitok!

Na orchestrálnom koncerte VŠMU MODERN ORCHESTRA / VŠMU Modern Composers, ktorý sa uskutoční 22. 10. o 18.00 v Koncertnej sieni Dvorana na VŠMU, odohrajú interpreti – študenti VŠMU pod vedením úspešného študenta dirigovania na VŠMU – dirigenta Marca Vlasáka premiérové orchestrálne skladby študentov skladby VŠMU aj 4. symfóniu Arthura Honeggera z Parížskej šestky.

Festival pokračuje 24. 10. koncertom EnsembleSpectrum o 19.00 v Koncertnej sieni Dvorana na VŠMU. Koncert nesie názov Long Story Short a hudobné teleso EnsembleSpectrum pod vedením dirigenta a skladateľa Mateja Slobodu na ňom odohrá niekoľko premiérových skladieb študentov skladby VŠMU. Koncept dramaturgie skladieb, ktorý bol zároveň zadaním pre samotných skladateľov je: klesajúca dĺžka skladby so zväčšujúcim sa obsadením. V rámci koncertu zaznejú aj diela skladateľa Dariusa Milhauda z Parížskej šestky.

TOP:  The Cure prvou hviezdou Colours of Ostrava 2019

25. 10. o 20.00 sa uskutoční v Kinosále FTF VŠMU multimediálny koncert s názvom Cross Connection. Pôjde o mimoriadne pestrý koncert elektroakustických kompozícii, ktoré komponovali skladatelia VŠMU prihlásení na workshopy skladateľa Roberta Rudolfa. Pôjde o improvizované elektronické skladby s joystick orchestrom aj kompozície spojené s videom.

Festival sa zavŕši koncertom Short Story Long, ktorý sa bude konať 26. 10. o 19.00 v Koncertnej sieni Dvorana. Ansámbel Asynchronie pod vedením dirigenta a skladateľa Petra Javorku odohrá niekoľko premiérových skladieb študentov skladby VŠMU. Koncept dramaturgie skladieb, ktorý bol zároveň zadaním pre samotných skladateľov je: klesajúca dĺžka skladby so zmenšujúcim sa obsadením. V rámci koncertu zaznejú aj diela skladateľa Francisa Poulenca z Parížskej šestky.

Vstup na všetky koncerty je voľný.

Podujatie podporili Fond na podporu umenia a Hudobný fond.

To Top