Koncerty

Štvrtý ročník Unicornfestu už v marci v Košiciach!

Všetko sa to začalo ako malý nápad vytvoriť neziskový festival a podporiť mladé skupiny na slovenskej scéne. Tento festival by určite nevznikol bez projektu KomPrax, ktorý pomáha mladým ľudom uskutočniť svoje projekty za určitý obnos peňazí. 

Napriek malej čiastke peňazí nás KomPrax naučil vysporiadať sa s danými financiami a dokázali sme zorganizovať malý festival pre skupiny zo slovenskej scény, ktorým sme dali možnosť na prvú prezentáciu ich tvorby.  Dokázali sme, že nič nie je nemožné a o rok sme zorganizovali aj druhý ročník, ktorý bol oveľa rôznorodejší.

Vystúpilo až 16 skupín, trval 2 dni a odohral sa na 2 pódiách. Ohlasy boli natoľko dobré, že sme sa rozhodli usporiadať festival aj po tretíkrát. Postupne sa zdokonaľovali naše organizačné schopnosti a v treťom ročníku sme dostávali pozitívne ohlasy na profesionálnejší prístup.

Touto cestou sa tiež chceme poďakovať všetkým zúčastneným z minulých rokoch, bez vás by sme tu neboli. Dokázali sme, že UNICORNFEST nie je komerčným festivalom a skutočne nám záleží na tom vytvoriť niečo, čo bude zážitkom nielen pre nás, ale aj pre vás. Pomôžme spolu mladým kapelám zmeniť svet! Už 2. a 3. marca v Košiciach!

To Top