Hľadáte niečo konkrétne?

Všetko na tému "Everyday Life"

Novinky zo sveta hudby

Novinku Everyday Life poňala štvorica naozaj veľkoryso. Šestnásť piesní je rozdelených na dve časti a kapela v súvislosti s albumom hovorí o dvojalbume. Nahrávka je v mnohom iná od...