Hľadáte niečo konkrétne?

Všetko na tému "pieseň"

Zaujímavosti

Častou otázkou je, s čím máme začať. Najprv sa píše text a potom sa vytvára hudobné pozadie, alebo naopak? V skutočnosti môže fungovať ktorákoľvek z týchto metód a je...