Hľadáte niečo konkrétne?

Zaujímavosti

Veľkú cenu SOZA za rok 2017 získa Marika Gombitová

Slovenský ochranný zväz autorský na galavečeri v Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava vo štvrtok 20. septembra odovzdá ocenenia za rok 2017. Bude to už 22. ročník tohto podujatia, v rámci ktorého budú ocenení nielen autori ale aj nahrávacie spoločnosti s najúspešnejšími zvukovými nosičmi a rádia, ktoré majú najvyšší podiel domácej tvorby vo svojom vysielaní. 

„Ceny SOZA sa dajú rozdeliť do dvoch skupín. Výsledky prvej časti sú výsledkom štatistického spracovania hlásení od používateľov, ide o tzv. štatistické ceny. Druhú časť tvoria honorárne ceny, ktoré sa udeľujú na základe rozhodnutia dozornej rady SOZA,“ objasňuje ich princíp jej predseda Matúš Jakabčic a dodáva: „Je to veľmi príjemná časť našej činnosti, pretože môžeme oceniť a pripomenúť si autorskú tvorbu najvýznamnejších osobností slovenskej hudby.“ 

Veľká cena SOZA za celoživotné dielo sa udeľuje žijúcemu autorovi, ktorý sa svojou tvorbou významnou mierou pričinil o rozvoj slovenskej hudobnej kultúry. Za rok 2017 ju získa Marika Gombitová, jedna z najvýraznejších predstaviteliek slovenskej populárnej hudby, ktorá sa nezmazateľným spôsobom zapísala do jej dejín svojím životným príbehom ako aj tvorbou. Nahrala deväť albumov, na ktoré skomponovala viac ako 60 skladieb. Sú medzi nimi aj také klenoty ako Koloseum, Zem menom Láska, Neznámy pár, Adresa ja adresa ty, Paradiso, V období dažďa a iné.

Reklama

Marika Gombitová je prvou ženou, ktorá získa toto prestížne ocenenie v jeho doterajšej histórii. 

„Ja si ju veľmi vážim a považujem ju za špičkovú autorku. Ukázalo sa, že v Moduse boli nielen traja dobrí speváci, ale aj traja skvelí skladatelia. Už jej prvé skladby, Prstienky z trávy a Na rozlúčku, boli nádherné. Marika má vynikajúce hudobné cítenie, úžasný cit pre melódiu a pre jej výstavbu. Mal som to šťastie, že jej pesničky som počul vtedy, keď ich ešte ako demá nahrala na gitare alebo klávesoch a ukázala v nich svoju melodickú invenciu. Myslím si, že tá cena prichádza v pravej chvíli. Veľmi prajem Marike ďalšie úspechy a verím, že ešte nejaké naše spoločné dielo nahráme,“ povedal textár Kamil Peteraj, ktorý Veľkú cenu SOZA získal za rok 2014. Teraz do jeho zbierky pribudne aj ďalšia honorárna cena – za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí. 

„Zápis do Zlatej knihy SOZA sa udeľuje už nežijúcim autorom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj slovenskej hudby. Od roku 2003 sa udeľujú dve takéto ceny, pričom obvykle je to tak, že ak jednu cenu získa autor napr. v oblasti vážnej hudby, tak druhá je udelená zástupcovi inej oblasti. Toto pravidlo sme dodržali aj tentoraz,“ predstavuje ďalšiu honorárnu cenu Matúš Jakabčic: „Novými držiteľmi tohto ocenenia sú Ján Zimmer – významný skladateľ vážnej hudby s pozoruhodne rozsiahlym dielom, ktorý bol v minulosti trochu neprávom opomínaný, a Ivan Dubecký, ktorý zasa reprezentuje oblasť ľudovej hudby.“

Reklama

Ján Zimmer (16.5.1926 – 21.1.1993) bol jediným absolventom kompozície u národného umelca Eugena Suchoňa a v štúdiách pokračoval na Hudobnej akadémii Ferenca Liszta v Budapešti, ktoré úspešne ukončil v odbore klavír a kompozícia interpretáciou svojho prvého klavírneho koncertu. Vo svojej tvorbe sa prioritne venoval práve klavíru, čo sa odrazilo na počte diel pre tento nástroj, ktoré aj sám ako klavírista premiéroval. Ďalšou významnou oblasťou jeho kompozičnej práce bola symfonická tvorba a venoval sa aj filmovej hudbe (23 krátkych, 6 celovečerných a 2 televízne filmy), tvorbe pre organ, vokálnej a zborovej tvorbe, je autorom komorných i operných diel. 

Ivan Dubecký (22.7.1952 – 23.6.1997) po ukončení štúdia hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa v roku 1976 v Slovenskom rozhlase stal prvým dramaturgom práve vznikajúceho Orchestra ľudových nástrojov a podieľal sa na na formovaní tohto medzinárodne uznávaného telesa v oblasti folklórnej hudby. Jeho tvorba predstavuje viac ako štyri stovky pôvodných autorských diel ako aj úprav ľudových skladieb. Získal viacero ocenení na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok Prix de musique Rádio Bratislava, skomponoval scénickú hudbu k viacerým rozhlasovým ako aj televíznym rozprávkam a dlhodobo autorsky spolupracoval s najvýznamnejšími sólistami i telesami nášho folklóru. 

„Vďaka Cenám SOZA môžeme širšej verejnosti priblížiť aj tých významných autorov, ktorí svojou tvorbou nemajú šancu osloviť všeobecné publikum. A v neposlednom rade história ocenených tvorí niečo ako pamäť slovenskej hudobnej kultúry z pohľadu autorského,“ uviedol Matúš Jakabčic.

Reklama
Reklama www.bedy.sk
Reklama www.martinus.sk

Prečítajte si tiež:

Správy

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) po ročnej pauze bude opäť odovzdávať svoje honorárne a štatistické ceny. Galavečer 25. ročníka tohto podujatia sa uskutoční 28....

Zaujímavosti

Pred pár rokmi sa jeho video na internete stalo virálnym. Reč je o hudobníkovi, ktorá sa volá Bob Wood a keď ako 80-ročný v...

Kapely

Legendárna bigbítová skupina The BUTTONS vydáva nový album. CD The  BUTTONS & Friends vznikalo 10 rokov a kapela si na neho pozvala hviezdnych hostí. Na...

Novinky zo sveta hudby

Slovenská stálica Peter Nagy vydáva po 12-tich rokoch nový album! Novinka s názvom „Petrolej“ je optimistická, rovnako ako Peter, ktorý je autorom hudby aj textov...