Vo Vrábľoch bude opäť medzinárodná spevácka súťaž IUVENTUS CANTI 2013!

0
3
views

Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina vznikla v roku 1993. Jej cieľom je prispievať k zvyšovaniu umeleckej úrovne spevu na umeleckých školách a tým napomáhať výchove mladých spevákov. Súťaž IUVENTUS CANTI vyhlasovanú Ministerstvom školstva SR každoročne organizuje Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble a mesto Vráble na počesť slávneho vrábeľského rodáka, operného speváka európskeho mena a významného pedagóga Doc. Imricha Godina. Súťaž vytvára podmienky na prezentáciu mladých talentovaných spevákov. Ukazuje smer súčasného trendu slovenskej speváckej školy i škôl iných národov. Pre mnohých mladých spevákov znamená úspešný štart na Godinovej speváckej súťaži rozhodujúci krok na profesionálnu dráhu, na európske koncertné pódia i operné scény.

Sprievodné podujatia

Výstava prác:

ŽIAKOV ZUŠ VRÁBLE
22.-30.apríla 2013 v pracovných dňoch od 10:00 do 16:00 v Stoliučnom dome vo Vrábloch

Koncert:

Jam Session

24. apríla o 18:00 na terase penziónu Amsterdam

Koncert:

Miroslava Dvorského a speváckeho zboru ADOREMUS
25. apríla o 19:00 vo farskom kostole vo Vrábloch

Koncert:

KONCERT VÍŤAZOV a EURÓPSKY KONCERT – Tom Binsfeld (LUX)

26. apríla o  17:00 vo veľkej zasadačke MsÚ

Viac info na: http://www.vrable.sk/